Francia, la protesta dei gilet gialli a Parigi

I gilet gialli protestano contro il presidente francese Emmanuel Macron